Sàn Nhôm

Sàn Nhôm
Ứng dụng lắp đặt chủ yếu cho phòng sạch như phòng thí nghiệm, phòng sản xuất của các nhà máy điện tử, bán dẫn…