Sàn thông hơi

sàn thông hơi
Sàn thông hơi mặt phủ HPL: - Tấm sàn thép thông hơi. Không có lõi xi măng - Quy cách 600x600x 35mm. - Mặt hoàn thiện phủ HPL (High Pressure Laminated) đồng bộ với tấm sàn - Tỷ lệ thông hơi 41%. - Tổng số có 576 lỗ thông hơi (ø 18) / tấm